Κανονισμός - Ωράριο

Λειτουργία

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00
Σάββατο και Κυριακή: Κλειστά

Η βιβλιοθήκη υπάγεται διοικητικά στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Αρχικός σκοπός της βιβλιοθήκης ήταν η υποστήριξη του ερευνητικού, μουσειολογικού και εκθεσιακού προγράμματος και του επιστημονικού προσωπικού του Μουσείου. Με την πάροδο των χρόνων η βιβλιοθήκη εξελίχθηκε σε ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό κέντρο στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Σήμερα η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί κυρίως μελετητές ιστορίας της τέχνης, υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές.

Χρήστες

Εσωτερικοί χρήστες θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Πινακοθήκη και τα παραρτήματά της.

Εξωτερικοί χρήστες θεωρούνται όλοι όσοι διεξάγουν έρευνα, το γνωστικό αντικείμενο της οποίας καλύπτεται από τη συλλογή της βιβλιοθήκης.                    

Δανεισμός – χρήση αναγνωστηρίου

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο οι εσωτερικοί χρήστες. 

Από το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά καθώς και το υλικό που προέρχεται από τις αρχειακές συλλογές.

Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και του υλικού της στο χώρο του αναγνωστηρίου. Για την μελέτη των αρχειακών συλλογών προαπαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού καθώς και αίτηση όπου θα αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας.
Επίσης, είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδό τους να εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο επισκεπτών και να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Μετά τη χρήση τους, τα βιβλία δεν επιστρέφονται από τους αναγνώστες στα ράφια αλλά παραμένουν στα τραπέζια. Μόνο οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να επανατοποθετούν υλικό στα ράφια.

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται το χώρο καθώς και τους υπόλοιπους αναγνώστες. Μέσα στη βιβλιοθήκη τηρείται ησυχία δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και η κατανάλωση ποτών και φαγητών.

Προσωπικά αντικείμενα και τσάντες παραμένουν στην είσοδο της βιβλιοθήκης.

Διαδανεισμός

Σε ειδικές περιπτώσεις η βιβλιοθήκη δανείζει υλικό της σε άλλες βιβλιοθήκες ή συναφή ιδρύματα.

Φωτοτυπίες – εκτυπώσεις

Η βιβλιοθήκη διαθέτει ασπρόμαυρο φωτοτυπικό μηχάνημα και υπολογιστή για το κοινό με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

Το κοινό έχει δικαίωμα χρήσης των παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Το αντίτιμο αναπαραγωγής ορίζεται στα 6 λεπτά ανά σελίδα για ασπρόμαυρη φωτοτυπία, εκτύπωση και στα 30 λεπτά ανά σελίδα για έγχρωμη εκτύπωση.

Για την προστασία των συλλογών δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση υλικού που έχει εκδοθεί πριν το 1920 καθώς και τεκμηρίων που είτε προέρχονται από τις αρχειακές συλλογές είτε βρίσκονται σε κακή φυσική κατάσταση.  

Πρόσκτηση υλικού

Παραγγελίες-αγορές
Το εύρος των αγορών γίνεται κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών και βάση του ετήσιου προϋπολογισμού.

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης για τις παραγγελίες καινούργιου υλικού.
Παράλληλα, οι βιβλιοθηκονόμοι φροντίζουν να ενημερώνονται από τους ελληνικούς και διεθνείς βιβλιοκαταλόγους και να προβαίνουν σε αγορές σύμφωνα με τις ανάγκες της βιβλιοθήκης.

Δωρεές
Η βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές βιβλίων εφόσον το αντικείμενό τους ανταποκρίνεται στο επιστημονικό πεδίο της βιβλιοθήκης. Για τις μεγάλες δωρεές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Μ.Α.Σ..

Ανταλλαγές
Η βιβλιοθήκη πραγματοποιεί ανταλλαγές μεταξύ συναφών βιβλιοθηκών ή φορέων που ασχολούνται με τις εκδόσεις ιστορίας της τέχνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δημοσίευση υλικού
Η δημοσίευση υλικού που είτε ανήκει στην συλλογή έργων της ΕΠΜΑΣ είτε στις αρχειακές συλλογές και το φωτογραφικό αρχείο της βιβλιοθήκης επιτρέπεται κατόπιν αίτησηςπρος τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης και διευθέτησης πληρωμής των πνευματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στην εκάστοτε περίπτωση ανάλογα με το υλικό και τον επικείμενο σκοπό χρήσης. Την αναπαραγωγή αναλαμβάνει ο φωτογράφος της /το τμήμα αναπαραγωγής υλικού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. / η Ε.Π.Μ.Α.Σ.. Μετά το πέρας των διαδικαστικών το υλικό παραδίδεται στον χρήστη σε ψηφιακή μορφή. /Ο/Η αιτών –ούσα υπογράφει σχετική σύμβαση με το Μουσείο, η οποία προβλέπει όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και παράδοσης του υλικού.

Ασφάλεια
Η βιβλιοθήκη είναι εφοδιασμένη με σύστημα αντιπυρικής προστασίας, σύστημα συναγερμού και ηλεκτρονικό αντικλεπτικό.

Ωράριο
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά 10:00 - 14:00 για το εξωτερικό κοινό. Εξαίρεση αποτελούν οι αρχειακές συλλογές και το φωτογραφικό αρχείο όπου η επίσκεψη γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Για τους υπαλλήλους του μουσείου λειτουργεί 8:00π.μ. – 15:00μ.μ. καθημερινά.