Υπηρεσίες

Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλους τους υπαλλήλους της Εθνικής Πινακοθήκης και των παραρτημάτων της.

Από το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό, και τα περιοδικά καθώς και το υλικό που προέρχεται από τις αρχειακές συλλογές.

Διαδανεισμός

Η βιβλιοθήκη είναι συνδρομήτρια στη British Library για τον δανεισμό υλικού που δεν εντοπίζεται εντός της χώρας και συνεργάζεται με τις βιβλιοθήκες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Μουσείου Μπενάκη για το διαδανεισμό υλικού.

Ακόμη είναι μέλος του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) . Πρόκειται για έναν πυρήνα βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους.

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο επιτόπια χρήση του υλικού, στο χώρο του αναγνωστηρίου. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της συλλογής των βιβλίων και των τρεχόντων περιοδικών. Τα παλαιότερα τεύχη περιοδικών, πολύτιμες εκδόσεις και αρχειακό υλικό θα πρέπει να ζητηθούν από τους βιβλιοθηκονόμους. Ειδικότερα για τη χρήση του αρχείου θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού καθώς και αίτηση όπου θα αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας.

Φωτοτυπίες - εκτυπώσεις

Η βιβλιοθήκη διαθέτει ασπρόμαυρο φωτοτυπικό μηχάνημα και υπολογιστή για το κοινό με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

Το κοινό έχει δικαίωμα χρήσης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Το αντίτιμο αναπαραγωγής ορίζεται στα 6 λεπτά ανά σελίδα για ασπρόμαυρη φωτοτυπία, εκτύπωση και στα 30 λεπτά ανά σελίδα για έγχρωμη εκτύπωση.

Για την προστασία των συλλογών δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση υλικού που έχει εκδοθεί πριν το 1920 καθώς και τεκμηρίων που είτε προέρχονται από τις αρχειακές συλλογές είτε βρίσκονται σε κακή φυσική κατάσταση.

Φωτογράφιση

Στο εξωτερικό κοινό παρέχεται η δυνατότητα φωτογραφικής αναπαραγωγής υλικού που προέρχεται από τις αρχειακές συλλογές. Η δημοσίευση επιτρέπεται κατόπιν αίτησης προς τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης και διευθέτησης πληρωμής των πνευματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στο εκάστοτε υλικό και στον επικείμενο σκοπό χρήσης. Την αναπαραγωγή αναλαμβάνει το τμήμα αναπαραγωγής υλικού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. Μετά το πέρας των διαδικαστικών το υλικό παραδίδεται στον χρήστη σε ψηφιακή μορφή. Ο/Η αιτών –ούσα υπογράφει σχετική σύμβαση με το Μουσείο, η οποία προβλέπει όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και παράδοσης.
 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

(Αναζήτηση από το χώρο της βιβλιοθήκης)
Art price. Διεθνής βάση δεδομένων αποδελτίωσης των σημαντικότερων οίκων δημοπρασιών έργων τέχνης.

J-STOR. Σύνδεση μέσω πύλης του Υπουργείου Πολιτισμού στη ψηφιακή βιβλιοθήκη περιοδικών J-Stor 

Innnews.
 Βάση δεδομένων Αποδελτίωσης Έντυπων Μέσων Πανελλαδικά. Η βιβλιοθήκη είναι συνδρομήτρια για τα πολιτιστικά και εικαστικά θέματα. Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης στο πλήρες κείμενο των δημοσιευμάτων από τις 01-11-2003 έως σήμερα.

 

Newsletter

Όλοι οι χρήστες τις βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν στο newsletter της βιβλιοθήκης και να ενημερώνονται για τις νέες προσκτήσεις υλικού.