Ερωτηματολόγιο


1. Ποια είναι η ιδιότητά σας;

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη Bιβλιοθήκη ως χώρο ανάγνωσης;

3. Πώς αξιολογείτε τις ψηφιακές συλλογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης-Αρχείου;

4. Πώς αξιολογείτε τη λειτουργικότητα του κύριου καταλόγου (OPAC);

5. Πώς αξιολογείτε το περιβάλλον της Βιβλιοθήκης-Αρχείου (χώροι, αναγωνστήρια);

6. Πώς αξιολογείτε τις παροχές του αναγνωστηρίου (φωτοτυπικό, εκτυπωτές, τερματικά, wifi);

7. Πώς αξιολογείτε το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης-Αρχείου;

8. Πώς αξιολογείτε την εξυπηρέτησή σας από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης-Αρχείου;

9. Πόσο συχνά συνδυάζετε την επίσκεψή σας στη βιβλιοθήκη με επίσκεψη στις εκθέσεις του Μουσείου;

10. Πόσο σας βοήθησαν οι συλλογές της Βιβλιοθήκης-Αρχείου στη διεξαγωγή της έρευνάς σας;

11. Με ποιους τρόπους πιστεύετε μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης­Αρχείου;