Βάσεις δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων

Από το χώρο της βιβλιοθήκης της Εθνικής Πινακοθήκης μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής βάσεις δεδομένων.

Art price. Διεθνής βάση δεδομένων αποδελτίωσης των σημαντικότερων οίκων δημοπρασιών έργων τέχνης.
Art Price: http://www.artprice.com 

J-STOR. Σύνδεση μέσω πύλης του Υπουργείου Πολιτισμού στη ψηφιακή βιβλιοθήκη περιοδικών J-Stor. Η βάση περιλαμβάνει πλήρες κείμενο 150 περιοδικών σχετικά με τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η βάση δεν συμπεριλαμβάνει τρέχοντα τεύχη περιοδικών.
JSTOR: http://www.jstor.org

Innews. Βάση δεδομένων Αποδελτίωσης Έντυπων Μέσων Πανελλαδικά. Η βιβλιοθήκη είναι συνδρομήτρια για τα πολιτιστικά και εικαστικά θέματα. Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης στο πλήρες κείμενο των δημοσιευμάτων από τις 01-11-2003 έως σήμερα.
Innews: http://www.innews.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)-Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Η βιβλιοθήκη είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Μέσω του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών μπορείτε να αναζητήσετε τίτλους περιοδικών δημοσιευμάτων που βρίσκονται είτε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης είτε σε άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)-Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών: http://eskep.ekt.gr/eskep/