Τρεις Κύπριοι ναϊφ

Τρεις Κύπριοι ναϊφ/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Eθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1978 -- 29 σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.