Ταξιδιώτες στην Ελλάδα από τον 15ο αι. ώς το 1821: κατάλογος εκθέσεως

Ταξιδιώτες στην Ελλάδα από τον 15ο αι. ώς το 1821: κατάλογος εκθέσεως/ Ελληνική Εταιρεία Βιβλιόφιλων -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, 1975 -- 87 σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.