Σύγχρονοι Ιταλοί γλύπτες

Σύγχρονοι Ιταλοί γλύπτες = Scultori Italiani contemporanei/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος, Luigi Nardi -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1975 -- 166 σ.:εικ. ασπρ., 25 εκ.