Σύγχρονη Ρουμανική ζωγραφική

Σύγχρονη Ρουμανική ζωγραφική :έκθεσις οργανουμένη εις τα πλαίσια των καλλιτεχνικών και μορφωτικών ελληνο - ρουμανικών ανταλλαγών/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος ; εισαγωγή Mircea Popescou -- Αθήναι : Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1974 -- [71] σ.  : εικ. ασπρ., 21 εκ.