Σύγχρονη νοτιοαφρικανική τέχνη

Σύγχρονη νοτιοαφρικανική τέχνη = Contemporary South african art = Hedendaagse Suid-Afrikaanse Kuns/ πρόλογος C. J. Du Ry -- Αθήναι : Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1974 -- [20] σ. : εικ. ασπρ., 27 εκ.