Σύγχρονη Ιταλική Χαρακτική

Σύγχρονη Ιταλική Χαρακτική = Grafica Italiana Contemporanea/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος; εισαγωγή Fortunato Bellonzi -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1978 -- 52, 32 σ: εικ. ασπρ., 23 εκ + 2 συνοδευτικά φυλλάδια