Σπύρος Βασιλείου

Σπύρος Βασιλείου = Sp. Vassiliou/ [πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος, Σπύρος Βασιλείου] -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1975 -- π. 110 σ.: εικ. έγχρ., 21 εκ.