Πιανιστικές γιορτές στη μνήμη της Τζίνας Μπαχάουερ

Πιανιστικές γιορτές στη μνήμη της Τζίνας Μπαχάουερ -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου; ΕΡΤ. Τρίτο Πρόγραμμα, 1980 --  [12] σ., 24 εκ.