Πενήντα Ιταλοί καλλιτέχνες εικονογραφούν τη Θεία Κωμωδία

Πενήντα Ιταλοί καλλιτέχνες εικονογραφούν τη Θεία Κωμωδία/ πρόλογος Prof. Domenico Gardella -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1979 -- [21] σ. 22 εκ.