Παρίσι - Ρώμη - Αθήνα

Παρίσι Ρώμη Αθήνα : περιήγηση Γάλλων αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα τον 19ο και 20ό αιώνα / έκδοση-επιμέλεια Νέλλη Μισιρλή, Όλγα Μεντζαφού, Μαρίκα Νέζη, Όλγα Μεντζαφού, Ειρήνη Οράτη ; μετ. Άννα Καφέτση, πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος. - Αθήνα : Εθνική Πινακοθήκη, 1982, 29 σ. : εικ. ; 25 εκ.