Πανόραμα Ελληνικής ζωγραφικής της τελευταίας εικοσιπενταετίας

Πανόραμα Ελληνικής ζωγραφικής της τελευταίας εικοσιπενταετίας -- Panorama griechischer Malerei der Letzten Fünfundzwanzig Jahre/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, 1976 -- 70 σ.: εικ. απρ., 24 εκ.