Παγκόσμιες μουσικές μέρες [1ο μέρος]

Παγκόσμιες μουσικές μέρες = World music days Αθήνα: Ελληνικός Σύνδεσμος  Σύγχρονης Μουσικής, Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρίας Σύγχρονης Μουσικής, 1979 -- 221 σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.