Ορέστης Κανέλλης

Ορέστης Κανέλλης/ [κείμενο] Δημήτριος Παπαστάμος, Ανδρέας Λ. Εμπειρίκος -- Αθήνα:  Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1978
--  63 σ.: εικ. έγχρ. & ασπρ., 21 εκ.