Οδηγός της εκθέσεως : πρώτη περίοδος δεύτερο τμήμα / Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείον Αλέξανδρου Σούτσου

Οδηγός της εκθέσεως : πρώτη περίοδος δεύτερο τμήμα, Ζάππειον Μέγαρον /Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείον Αλέξανδρου Σούτσου ; πρόλογος Μαρίνος Καλλιγάς -- Αθήναι : [Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλέξανδρου Σούτσου], 1954 -- 15 σ., 18 εκ. + πίν.