Οδηγός της εκθέσεως : Α΄ Σειρά, αρ. 6 1957

Οδηγός της εκθέσεως : Α΄ Σειρά, αρ. 6, Ζάππειον Μέγαρον /[εισαγωγή Μαρίνος Καλλιγάς] -- Αθήναι : Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1957 -- 44 σ., 8 πιν., 15 εκ.