Οδηγός της εκθέσεως : (Θέρος 1955)

Οδηγός της εκθέσεως : (Θέρος 1955), Ζάππειον Μέγαρον /[πρόλογος Μαρίνος Καλλιγάς] -- Αθήναι : Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1955 -- 38 σ., 15 εκ.