Οδηγός της εκθέσεως (8 Μαΐου-30 Ιουνίου), Περίπτερον Εθνών Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης

Οδηγός της εκθέσεως : Α' Σειρά, αρ. 5 / [εισαγωγή Μαρίνος Καλλιγάς]. - Αθήναι : Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 1955. - 48 σ., 8 πιν. ; 15 εκ.