Ν. Γύζης - Ν. Λύτρας, Κ. Βολανάκης - Γ. Ιακωβίδης και η εποχή τους

Ν. Γύζης - Ν. Λύτρας, Κ. Βολανάκης - Γ. Ιακωβίδης και η εποχή τους -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1973 -- 64 σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.