Μπέλλα Ραφτοπούλου

Μπέλλα Ραφτοπούλου/ κείμενα Δημήτρης Παπαστάμος, Τώνης Σπητέρης -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1980 -- 62 σ.: εικ. ασπρ., 25 εκ.