Η Νάπολη και η ωραία καμπάνια στα τοπία του Giacinto Gigante

Η Νάπολη και η ωραία καμπάνια στα τοπία του Giacinto Gigante / κείμενο Δημήτρης Παπαστάμος. - Αθήνα : Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 1983. - 22 σ. ; 25 εκ.