Γκίκας

Γκίκας/ πρόλογος Δημήτριος Παπαστάμος -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1973 -- [114] σ. : εικ. έγχρ. & ασπρ., 23 εκ.