Γιώργος Μπουζιάνης

Γιώργος Μπουζιάνης = Georg Busianis/ [κείμενα] Δημήτρης Παπαστάμος, Γιώργος Μουρέλος
-- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου,1977 -- 82 σ. :εικ. ασπρ. & έγχρ., 21 εκ.