Φλαμανδική χαρακτική 1500-1650

Φλαμανδική χαρακτική 1500-1650/ κείμενα L. Voet;  εισαγωγή Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1979 -- 70 σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.