Ερνέστος Τσίλλερ 1837 - 1923

Ερνέστος Τσίλλερ 1837 - 1923/ [πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος] -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1973 -- 29 σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.