Ελληνική ενδυμασία: έντυπες πηγές 15ου-19ου αιώνα

Ελληνική ενδυμασία: έντυπες πηγές 15ου-19ου αιώνα/ κείμενο Φανή-Μαρία Τσιγκάκου -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1980 -- 63 σ. :εικ. ασπρ., 21 εκ.