Έλληνες ζωγράφοι και γλύπται του εικοστού αιώνος

Έλληνες ζωγράφοι και γλύπται του εικοστού αιώνος/ πρόλογος Δημήτριος Παπαστάμος -- Αθήναι: Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων;  Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. Πινακοθήκη, 1974 -- 117 σ.: εικ. έγχρ. & ασπρ., 22 εκ.