Έλληνες και Πολωνοί τοπιογράφοι 1860 - 1930

Έλληνες και Πολωνοί τοπιογράφοι 1860 - 1930/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος, Barbara Modzejewska, Alojzy Oborny -- Αθήνα : Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1979 -- [76] σ.: εικ. ασπρ., 21 εκ.