Έκθεσις έργων ζωγραφικής Ελλήνων και Γερμανών μαθητών

Έκθεσις έργων ζωγραφικής Ελλήνων και Γερμανών μαθητών: οργανούμεν εις τα πλαίσια της Ελληνικής πολιτιστικής εβδομάδος εις Dortmund/ Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1976 -- 8 σ., 21 εκ.