Δημήτρης Γιολδάσης

Δημήτρης Γιολδάσης/ [πρόλογος] Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1977
-- 142 σ. :εικ. εγχρ., 21 εκ.