Δημήτρης Δάβης (1905 - 1973)

Δημήτρης Δάβης (1905-1973) -- Αθήναι Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1974 -- 12, [8] σ. με πιν. :εικ. ασπρ., 21 εκ.