Βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες

Βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες = Byzantine murals and icons --  Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών; Ταμείο Αρχαιλογικών Πόρων, 1976 -- [136] σ.: εικ. (40 ασπρ., 16 col.), 24 εκ