Βέλγικη Αφίσα

Βέλγικη αφίσα : 1880-1890 / πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος. - Αθήνα : Εθνική Πινακοθήκη, 1982. - 37 σ., 15 πιν. : εικ. ασπρ. ; 25 εκ.