Βάσος Κανέλλος

Βάσος Κανέλλος/ πρόλογος Κώστας Αναγνωστόπουλος, κείμενο Αναστ. Κ. Ορλάνδος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1980 -- 31 σ., 8 σ. με πιν. -- εικ. ασπρ, 21 εκ.