Βάλιας Σεμερτζίδης

Βάλιας Σεμερτζίδης = Valias Semertzidis/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος, μετάφραση Μαργαρίτα Κάτρη
-- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1977 -- [30] σ, [124] πιν.: εικ. έγχρ. & ασπρ., 20 εκ.