Αναδρομική έκθεση Γ. Γουναρόπουλου

Αναδρομική έκθεση Γ. Γουναρόπουλου = G. Gounaro/ πρόλογος Γιώργος Μουρέλος -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1975 -- [40] σ.: εικ. ασπρ. & έγχρ., 20 εκ.