Αγλαϊα Παπά

Αγλαϊα Παπά/ πρόλογος  Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1980 -- 30 σ., 136 πίν.: εικ. έγχρ., 25 εκ.