Άγγελος Γιαλλινάς (1857-1939)

Άγγελος Γιαλλινάς (1857-1939) = A. Giallinas/ [κείμενα] Δημήτρης Παπαστάμος ; μετάφραση Αφροδίτη Κούρια -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1974 -- 32 σ.  : εικ. ασπρ., 21 εκ.