Αφιέρωμα στην Ελλάδα, 1940-1944

Αφιέρωμα στην Ελλάδα, 1940-1944: δίπτυχο χειρογράφων και έργων τέχνης, Εθνική Πινακοθήκη 4-28 Φεβρουαρίου 1980 = Hommage a la Grèce, 1940-1944: diptyque de manuscrits et d'oeuvres d'art, Pinacotheque Nationale 4-28 fevrier 1980/ εράνισμα Roger Milliex; πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 1980 -- 45 σ., 21 εκ.