Α. Τάσσος

 Α. Τάσσος = A. Tassos/ κείμενο Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου; Πειραιάς: Δημοτικό Θέατρο, 1976 -- 30 σ, 79 πιν.: εικ. ασπρ., 21 εκ.