Ά. Τάσσος

Ά. Τάσσος = A. Tassos/ κείμενα Δημήτρης Παπαστάμος, Σπύρος Βασιλείου -- Αθήναι: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου, 1975 -- 30 σ., 81 σ. με πίν. πινακ.: εικ. ασπρ.,  21 εκ.