Θάνος Τσίγκος

Θάνος Τσίγκος/ κείμενα Χαράλαμπος Σφαέλλος, Χρύσανθος Χρήστου, Τώνης Σπητέρης; πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική  Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1980 -- 51 σ., 159 πίν. με εικ.: εικ. έγχρ. & ασπρ., 21 εκ.