1984. Ξένοι χαράκτες στην Εθνική Πινακοθήκη: 500 χρόνια δυτικοευρωπαϊκής χαρακτικής, μια επιλογή

Ξένοι χαράκτες στην Εθνική Πινακοθήκη: 500 χρόνια δυτικοευρωπαϊκής χαρακτικής, μια επιλογή -- πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος; εισαγωγή Μαρίνος Καλιγάς; επιμέλεια [καταλόγου]  Όλγα Μεντζαφού,  Ειρήνη Οράτη,  Μαριλένα Κασιμάτη -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1984 -- 109 σ.: εικ. ασπρ., 24 εκ.