1980. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης (1913-1968)

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης (1913-1968)/ πρόλογος Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1980 -- 40σ., [25] σ. με πίν.: εικ. εγχρ. & ασπρ., 21 εκ.