1978 Διαμαντής Διαμαντόπουλος [1ο μέρος]

Διαμαντής Διαμαντόπουλος/ [κείμενο] Δημήτρης Παπαστάμος -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1978 -- 40 σ., περίπου 350 σελίδες με πίνακες: cεικ. εγχρ. & ασπρ.,21 εκ.