1976. Η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου

Η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείον Αλεξάνδρου Σούτσου : 1900-1976 / πρόλογος-κείμενα Δημήτρης Παπαστάμος, κείμενα καταλόγου Νέλλη Μισιρλή -- Αθήνα : Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1976 -- 114 σ., [50] πιν. : εικ. ασπρ., 21 εκ.