1973. Έντγκαρ Γιουιν

Έντγκαρ Γιουιν = Edgar Ewing / [πρόλογος Irving Stone] -- Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1973 -- [16] σ., 23 εκ.